Wacław Potocki

Taki Maciej Stryjkowski na przykład w przedmowie do _Wjazdu do Krakowa Henryka Walezego _stawia siebie z całą naiwnością ponad Wirgiliuszem i Owidiuszem, „bo oni folgując ozdobie
chybiali gościńca, a tak słów, nie rzeczy, tylko byli historykami”, on zaś „pisał po prostu, bo prostoty potrzebuje prawdą”.
Słowem, w tych dwóch rzymskich poetach widzi on swych kolegów kronikarzy, i to nieszczególnych, bo za mało dbających o prawdę.
Twardowski Samuel, który w dwóch olbrzymich poematach zostawił rymowaną kronikę wypadków od 1600 do 1660 r.
, z góry upewnia czytelnika, iż daje mu „zupełnie prawdziwą opowieść” („gołą naracyją”), „bez barw i ozdób poetyckich”, że pisze to tylko, „co prawdziwego
rozumiał”, i rzeczywiście w utworach swoich jest suchym i drobiazgowym kronikarzem współczesnych wypadków, i choć chwilami staje się wymownym a nawet podniosłym, to zaraz wraca do
swej poprzedniej roli.
Najdobitniej wypowiedział to pojęcie o poezji Kochowski w dedykacji swego zbioru, królewiczowi Jakubowi Sobieskiemu:
_Muzy są bowiem córkami pamięci, _
_Kiedy imiona bohaterów
głoszą; _
_Te królom ryją na wieczność pieczęci _
_I chwałę w różne klimata roznoszą_
_[..............................................
]_
_Instrumentem ich ktoś pańskich dzieł zowie, _
_Ja, że są sławy w potomność posłowie._
W wierszu pt.
_Muzy potrzebne Marsowi _stanowczo twierdzi, że „Jeśli grono dziewiętne, Dam parnaskich niechętne — A Kalijopy piórem sławne dzieje, Na świat nie wyjdą, zwycięstwo
zniszczeje”; Ilium gdyby „nie znało Homerowych chęci w wiecznej by dawno zgasło niepamięci”, również waleczność wielkiego Macedona „dla tego dzisiaj w takowej jest cenie”,
że „wzięła na wieczność paszport w Hipokrenie” . To samo powtarza Kochowski w innym wierszu: _Muzy. _Zgodnie z ta.
teorią nazywa Twardowskiego „Wirgiliuszem słowiańskim” i twierdzi z całym przekonaniem, że posiadając go, Polska nie ma co zazdrościć „Mantuej wieszczka” .


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: