Wacław Potocki

] już zaszedł niepogodny sierpień, który swoje pognoił snopy” , co je „żaba obje, i chróściel wyżobie bezkarnie ”, a wrzesień nam szczęśliwej nadziei nowego posiewu na
różanym wozie pośrodku niebios wstępuje”.
Na próżno jednak Potocki wraz z całą szlachtą wyczekiwał od upragnionego Piasta tych wielkich dzieł, jakie wraz ze stanem rycerskim miał dokonać, udzielając mu swych cnót i
zapału. Ten, przez Boga zesłany, Michał, okazał się o wiele nieudolniejszym królem niż jego znienawidzony poprzednik.
Małżeństwo z Austriaczką, zabranie Kamieńca przez Turków, haniebny pokój w Buczaczu, swobodne rozpościeranie się po kraju zagonów tatarskich, a wreszcie konfederacja gołąbska,
która odsłoniła upadek i ducha rycerskiego, i ducha obywatelskiego śród tłumów szlacheckich, kłócących się i bijących zamiast ruszać na Turka — rozwiały stopniowo nadzieje i
złudzenia poety.
_Nowy Merkuryjusz _jest ciekawym bardzo wyrazem uczuć i pojęć Potockiego, wywołanych wiadomością o wzięciu Kamieńca i haniebnych warunkach traktatu buczackiego: „haracz dają
oni, oni, mówię, Polacy, co złotą swobodą wszytkie świata narody dotąd w oczy bodą. Ah, kędyż staropolskie w szlachcie animusze!
Dopiero widzisz smutne wolności frymarki, im, ku większej hańbie a swojej pociesze leda Żyd, leda Cygan kijem grzbiety czesze!” .
Ze smutkiem i goryczą doznanego zawodu przemawia do króla: „Nie stój, Michale, nie stój! — Mars pole otworzeł, długoż będzie skubł pierze pod Lublinem orzeł?
Przejrzyj się w Bolesławach, Zygmuntach, Stefanach! Patrz. [...
] w przodków swoich gniazda, im wyżej nad inne weszła twoja gwiazda, tym też jaśniej świecić ma nad obliczem ziemie, A choć tak jak Janusze, Dymitry, Jeremie, Mech Turczyn nie
urąga językiem zuchwałem, wziął Stambuł —_ _i Kamieniec weźmie pod Michałem !”. „[...] niech tryumf odniesiem u świata, że nam nie żal, gdy królem mamy swego brata.
Mech nie urąga Węgrzyn, Francuzi i Szwedzi, że tylko koła robim, gdy Piast w tronie siedzi”.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: